Categorieën

Fabrikanten

Algemene verkoopsvoorwaarden


De Franse tekst is van toepassing voor de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Algemene Verkoopsvoorwaarden
Het is voorafgaand bepaald dat deze bepalingen en voorwaarden de verkoop van producten regeld op de site www.LaMaquette.be. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van die van kracht zijn bij retail partners.
La Maquette.be actief is via haar website over de hele wereld. Onze enige grenzen voor de uitvoering van een verkoop is de mogelijkheid van levering op uw adres met een transport partner van onze winkel.
Alle bestellingen geplaatst via onze website houdt de aanvaarding door de klant van de bepalingen en voorwaarden van verkoop hieronder beschreven.
 
Producten die te koop zijn op onze website
La Maquette.be geeft in de verschillende rubrieken van zijn website de belangrijkste informatie over de aangeboden producten en eventueel ook over hun geldigheidsduur. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen internetgebruikers alleen vanop onze webpagina's producten of diensten bestellen.
La Maquette.be heeft het recht om onder alle omstandigheden en zonder voorafgaand bericht de kenmerken te wijzigen van de producten die aan de klant worden aangeboden.
La Maquette.be zorgt ervoor dat er voortdurend voldoende producten voorradig zijn, maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een onvoorzien gebrek aan voorraad.
 
Prijzen
De prijzen zijn uitgedrukt in euros BTW inbegrepen
Behalve anders aangegeven zijn de prijzen exclusief transportkosten die appart aangerekend worden indien wij moeten instaan voor de levering ervan of de organisatie.
Onze prijzen zijn in princiepe niet herzienbaar, maar wij kunnen de eventuele BTW tarief aanpassingen aanrekenen die tussenkomen voor de leveringsdatum.
 
Hoe producten of diensten bestellen ?
Vooraf krijgt u duidelijke info over de verschillende stappen in de bestelprocedure. Pas daarna kan u de bestelbon invullen.
Om zo veilig en transparant mogelijk te werken, gebeurt een bestelling altijd in 2 stappen. De gegevens die u invoerd op de bestelbon worden tussentijds gecontroleerd en eventuele fouten of lege zones worden weergegeven. Pas wanneer u definitief de samenvatting van uw oorspronkelijke bestelling bevestigt, is de overeenkomst tussen u en La Maquette.be juridisch gezien tot stand gekomen.
Daarna verschijnt een ontvangstbewijs van uw bestelling op het scherm.
La Maquette.be behoudt zich het recht voor om geen overeenkomst te sluiten met een klant die één of meerdere vroegere bestellingen of facturen van La Maquette.be niet betaald heeft.
 
U heeft 14 dagen bedenktijd
De Belgische wet op de handelspraktijken, voorlichting en bescherming van de consument van 06 april 2001, voorziet dat binnen 14 dagen de koper van de verkoop kan afzien in het geval van een overeenkomst op afstand zonder boete en zonder opgave van redenen :
° vanaf de datum van ontvangst van de producten door de klant.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, wordt u uitgenodigd om ons te melden per e-mail (info@lamaquette.be) uw bereidheid om de verkoop af te zien binnen de wettelijke 14 werkdagen, en in het geval van een koopovereenkomst met betrekking tot een product. Goederen moeten worden teruggestuurd binnen dezelfde termijn, in de originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een (kopie) van de factuur / pakbon naar: La Maquette.be, Rue Emile Vandervelde 57/22, 6030 in Marchienne Pont, België.
Binnen dertig dagen na aanvaarding van de terugkeer van de goederen zal La Maquette.be de terugbetaling uitvoeren, behalve voor de verzendingskosten die volledig voor rekening van de klant blijven.
La Maquette.be behoudt zich het recht voor om het bedrag van de aankoopprijs niet terug te storten voor de goederen die onvolledig zijn, vernield, beschadigd of bevuild door de klant ..
De weigering van de levering, of het niet afhalen van een pakket bij de Bpost of een KIALA punt, kan op geen enkele wijze worden opgevat als de uiting van de herroepingsrecht door de klant. La Maquette.be behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die al heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht een paar keer.
 
Levering
Het bewijs van betaling en de producten worden verzonden naar het verzendadres dat opgegevend wordt bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
De levertijden vermeld op onze site zijn richtlijnen en zij worden niet beschouwd als een bindende overeenkomst. La Maquette.be streeft ernaar om te voldoen aan deze termijnen. Elke bestelling niet geleverd binnen de 30 dagen na de bestelling wordt geannuleerd. La Maquette.be zal het bedrag terugbetalen betalen binnen 30 dagen.
De klant krijgt bericht per e-mail of telefoon als de leveringstermijn van zijn order te lang wordt geacht. Wij behouden ons echter het recht voor om verzendingen op te splitsen. De deelnamekosten voor de verwerking en verzending words maar in rekening gebracht voor een zending. Elke bestelling met items te leveren in verschillende periodes, zal in zijn geheel beschikbaar te zijn binnen een periode gelijk aan de langste leveringstermijn van de bestelling.
La Maquette.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering te wijten aan externe redenen buiten zijn wil.
 
Betaling
Alle aankopen zijn contant betaalbaar, tenzij onderling anders overeengekomen. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op de onderling overeengekomen vervaldag, geven recht, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, op een verwijlinterest van 7% per jaar. Daarenboven is de schuldenaar bij toepassing van artikel 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding verschuldigd, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van 20,00 EUR.
De BTW is ten laste van de koper.
De BTW is steeds contant betaalbaar  tenzij onderling anders overeengekomen.
La Maquette.be aanvaard  betalingen via overschrijving of paypal voor het buitenland voor de verzending van de goederen.
De goederen blijven eigendom van La Maquette.be tot de volledige betaling ervan.
 
Betwisting
De algemene verkoopsvoorwaarden vallen volledig onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi zijn bevoegd bij geschil. Mocht blijken dat één van de algemene verkoopvoorwaarden onwettig, nietig of niet-bindend is, dan blijven de andere voorwaarden daarentegen volledig geldig en bindend.

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

Winkelwagen Afrekenen

site from my brother if you want a T-shirt or a sticker